Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
46 of 46 (100%) Ξεκλειδωμένα επιτεύγματα::


Προσωπικά επιτεύγματα
 

Small Steps

Clear the Sewer
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Νοε 2018 στις 18:28

Veteran

Clear 3 dungeons
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Νοε 2018 στις 19:05

Banisher

Clear 6 dungeons
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Μαϊ 2019 στις 1:03

Hero

Clear the Deepest Dungeons of Doom
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Αυγ 2019 στις 21:14

Investigator

Find one secret
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Μαϊ 2019 στις 18:50

Occultist

Find 3 secrets
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Μαϊ 2019 στις 20:34

Librarian

Find 6 secrets
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Ιουν 2019 στις 16:01

Master of Secrets

Find 10 secrets
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Αυγ 2019 στις 21:14

First Blood

Die for the first time
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Νοε 2018 στις 18:33

Merciful Blow

Die in a single hit with full health
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Μαϊ 2019 στις 21:13

Not yet

Use a revenge bonus
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Νοε 2018 στις 18:33

Arcade

Use a revive
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Μαϊ 2019 στις 22:24

It's not Safe here

Drink poison and die
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Αυγ 2019 στις 16:11

Dead by Dawn

Die on a dungeon first floor
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Μαϊ 2019 στις 9:46

Paladin

Buy a level 6 skill with the Crusader
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Ιουν 2019 στις 16:10

The Saint

Buy all Crusader skills
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Αυγ 2019 στις 17:04

Firemancer

Buy a level 6 skill with the Witch
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Αυγ 2019 στις 16:21

The Succubus

Buy all Witch skills
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Αυγ 2019 στις 17:04

Assassin

Buy a level 6 skill with the Mercenary
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Αυγ 2019 στις 14:02

The Shadowblade

Buy all Mercenary skills
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Αυγ 2019 στις 17:10

Hell's Shores

Reach the floor 10 on DDD
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Αυγ 2019 στις 21:41

First Circle

Reach the floor 30 on DDD
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Αυγ 2019 στις 21:43

Second Circle

Reach the floor 60 on DDD
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Αυγ 2019 στις 21:49

Third Circle

Reach the floor 100 on DDD
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Αυγ 2019 στις 22:02

Fourth Circle

Reach the floor 160 on DDD
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2019 στις 21:55

Fifth Circle

Reach the floor 200 on DDD
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Αυγ 2019 στις 22:13

Sixth Circle

Reach the floor 260 on DDD
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Αυγ 2019 στις 18:40

Seventh Circle

Reach the floor 300 on DDD
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Αυγ 2019 στις 20:34

Eighth Circle

Reach the floor 360 on DDD
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Αυγ 2019 στις 21:38

Ninth Circle

Reach the floor 666 on DDD
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Αυγ 2019 στις 16:47

Barely a Scratch

Completing a dungeon with 1 hp
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Μαϊ 2019 στις 20:49

Not Drinking

Completing a dungeon without using any potions
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Νοε 2018 στις 18:28

Lucky Strike

Causing more than 100 points of damage in one hit
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Αυγ 2019 στις 18:15

Undying

Taking more than 20 points of damage in one fight
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Μαϊ 2019 στις 16:43

Beowulf

Slay the Icy Caves' boss while carrying no equipment
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Μαϊ 2019 στις 21:33

Cleaning the Sewers

Kill a zombie
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Νοε 2018 στις 18:29

Undead Slayer

Kill 50 undead monsters
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Μαϊ 2019 στις 19:13

Beast Slayer

Kill 50 beast monsters
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Μαϊ 2019 στις 19:03

Killer

Kill 50 human monsters
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Μαϊ 2019 στις 19:18

Counting Corpses

Kill 100 monsters
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Νοε 2018 στις 19:34

Genocide

Kill 1000 monsters
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Μαϊ 2019 στις 21:08

Pillager

Collect 300 gold
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Μαϊ 2019 στις 0:59

Greedy

Collect 500 gold
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Μαϊ 2019 στις 9:27

Monopoly

Collect 1000 gold
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Μαϊ 2019 στις 18:01

Making Savings

Collect 5000 gold
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Ιουν 2019 στις 19:30

Treasure Hoarder

Collect 10000 gold
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Αυγ 2019 στις 15:31