เลเวล 41 XP 10,530
470 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 42
เหรียญตรา