Úroveň 12 XP 1,456
144 XP pro dosažení 13. úrovně
Odznaky