เลเวล 3 XP 328
72 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 4
เหรียญตรา