Úroveň 3 XP 328
72 XP pro dosažení 4. úrovně
Odznaky