Huy hiệu Spikit
Hinger
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 10 Thg05 @ 3:41am