เลเวล 2 XP 268
32 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 3
เหรียญตรา