Baguette sups.gg
Luke   Moorpark, California, United States
 
 
I don't trade anymore. My discord should probably be Baguette#7673
Đang trên mạng
Trò chơi yêu thích
Trưng bày thành tựu hiếm nhất
Trưng bày giải thưởng
x1
x1
x3
x2
x1
8
Giải thưởng đã nhận
66
Giải thưởng đã trao
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
1
Trùm đã chiến đấu
0

Điểm kinh nghiệm đạt được
0

Hoạt động gần đây

432 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg08
0.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 6 Thg08
28 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 6 Thg08
HUMUNGOSO sups.gg 18 Thg07 @ 9:35pm 
I'm so cracked
Munitius 15 Thg04 @ 10:13am 
Sup! lets play CSGO
等待 7 Thg04 @ 1:06am 
我之前跟你打过gogo
pristilinski 20 Thg01 @ 11:11pm 
smooth like butter
Mr. Bumpy 9 Thg11, 2021 @ 10:21pm 
HEY! wanna be friends??
King of Spies 31 Thg10, 2021 @ 2:37pm 
+rep