เลเวล 36 XP 8,526
274 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 37
เหรียญตรา