Úroveň 36 XP 8,526
274 XP pro dosažení 37. úrovně
Odznaky