เลเวล 23 XP 4,125
75 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 24
เหรียญตรา