Úroveň 23 XP 4,125
75 XP pro dosažení 24. úrovně
Odznaky