╚ĐĨ乙ẫҜ╝
Дмитрий   Russian Federation
 
 
____________$$$$$$
___________$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$____________________________$$$$$,
___________`$$$$$$$$$__________________________$$$$$$
____________`$$$$$$$Z$______$$_______$$_______$$$$$$$'
_____________`$Zz$$Z$$$___$$$$$$___$$$$$$____$$$$$$$'
______________`$$ZZ$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$$$$__$$$$$$$'
_______________`$$$$$$$$_$$ZZ$$$$_$$ZZ$$$$_$$$$$$$
___u$$$$$u______`$$$$$$$$_$$$ZZ$$_$$$$ZZ$$_$$$$$$'
_$$$$$$$$$Z$_____$Z$$$ZZZ_$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$
$$$$$$$$$$Z$$$$_$$$zzz$$$_$$$$$$$_$$$$$$$$_$$$$$'
$$$$$$$$$Z$$$$$$$$$$$$$$$_$$Z$$$$_$ZZZ$$$$_$$$$'
__'$$$$$$Z$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$ZZ$_$_$$$$$$_$$$$'
______`$Z$$$$$$$$$$$$$$$$_$SB$$__$$_$$$$$_$$$$'
________`$$$$$$$$$$$$$$$$$,```````,$$$$,_````,$$$$$'
_________'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'
___________'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'
_____________'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'
________________'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'
_________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'
__________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 19 ngày trước
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
37 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

198 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg06
223 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg06
7.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg06
< >
Bình luận
RIARTR -iwnl- 2 Thg07 @ 11:16am 
-rep