Úroveň 17 XP 2,571
29 XP pro dosažení 18. úrovně
Odznaky