niggapower228
knuckles   Israel
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 2 ngày trước
Nhiều lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
227 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

3.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg12
31 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg12
45 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg12