niggapower228
knuckles   Israel
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Đang trên mạng
Nhiều lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
164 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

24 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg10
6.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg10
2.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg10