Osman DaySEE
 
 
No information given.
Currently Offline
/:=:\
“Ey Türk gençliği!


Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin!

Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.

Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, ♥♥♥♥-u-zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!Mustafa Kemal Atatürk-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Faceit:=:OsmanDaySEE-ESEA:=:OsmanDaySEE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recent Activity

2,785 hrs on record
last played on Feb 24
92 hrs on record
last played on Feb 3
41 hrs on record
last played on Jan 9
Lia Jan 2 @ 9:36pm 
+rep sabah sabah böyle insanlara denk geldim için mutluyum ^^
arturo Dec 2, 2020 @ 10:29am 
-REP WH AIM
☪ ツMrメSemihツ ☪ Dec 1, 2020 @ 12:28pm 
-rep ads :d
✹mito Nov 14, 2020 @ 1:27am 
-rep cheating
𝐁𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐟𝐞 Oct 17, 2020 @ 11:31pm 
BALINA SOKUYUM
+српскатоопоор+ Aug 7, 2020 @ 2:54pm 
-rep cheating retarded kid from albania