1Red_hat
Fujian, China
 
 
喜欢唱、跳、rap、打篮球:lunar2019laughingpig:
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 13 giờ, 56 phút trước
Trưng bày thành tựu
8,938
Thành tựu
15
Trò chơi toàn vẹn
62%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

232 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg10
2.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 2 Thg10
6.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 1 Thg10