ChihiroJing
陈彦京   Beijing, China
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 2 giờ, 39 phút trước
Trưng bày thành tựu
5,912
Thành tựu
7
Trò chơi toàn vẹn
45%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

9.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg08
0.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg08
10.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg08