♥ Вихрь ♥
DImooon   Hamburg, Germany
 
 
𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐦𝐞 ↴


╭––––––––––––––––––––––––––––––
⠀⠀⠀⠀⠀» ɴᴀᴍᴇ: Dima         
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀» ᴄᴏᴜɴᴛʀʏ: Moskow                  
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀» ᴀɢᴇ: 𝟏𝟑  
⠀⠀⠀⠀⠀––––––––––––––––––––––––––––––╯

╭––––––––––––––––––––––––––––––
⠀⠀𝘨𝘢𝘮𝘦: 𝘊𝘚:𝘎𝘖.
⠀⠀⠀⠀𝘳𝘢𝘯𝘬: 𝘔𝘢𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘎𝘶𝘢𝘳𝘥𝘪𝘢𝘯 1.
⠀⠀⠀⠀⠀ 𝘨𝘢𝘯𝘴: 𝘢𝘬-47, 𝘢𝘸𝘱, 𝘶𝘴𝘱-𝘴, 𝘨𝘭𝘰𝘤𝘬-18.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 𝘵𝘦𝘢𝘮 - VorteX.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 𝘱𝘭𝘢𝘺𝘦𝘳 - Вихрь.
⠀⠀⠀⠀⠀––––––––––––––––––––––––––––––╯

➵ ɪ ᴄʀᴇᴀᴛᴇᴅ ᴀ ᴛᴇᴀᴍ ꜰᴏʀ ᴄs:ɢᴏ - VorteX.
➵ ɪ ᴡɪʟʟ ᴍᴀᴋᴇ ᴀɴ ᴀᴠᴀᴛᴀʀ ꜰᴏʀ ᴇᴀᴄʜ ᴘʟᴀʏᴇʀ.
➵ ᴛᴏ ᴊᴏɪɴ ᴛʜᴇ ᴛᴇᴀᴍ, ʏᴏᴜ ɴᴇᴇᴅ ᴛᴏ ᴄᴀʟʟ ᴍᴇ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴅɪsᴄᴏʀᴅ ᴏʀ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ɪɴ ᴀɴᴏᴛʜᴇʀ ᴡᴀʏ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

☂⠀⠀ ᴍʏ ᴠᴋ ❤ [ vk.com ]
☂⠀⠀ ᴅɪsᴄᴏʀᴅ: Фраер#9718 !
Currently In-Game
Counter-Strike: Global Offensive
Artwork Showcase
ну как?)
Achievement Showcase
5,758
Achievements
3
Perfect Games
31%
Avg. Game Completion Rate

Recent Activity

1,139 hrs on record
Currently In-Game
0.0 hrs on record
last played on Jul 15
Achievement Progress   3000 of 3000
1.6 hrs on record
last played on Jul 15
glhf Jul 14 @ 7:01am 
+rep
Just Enable xD Jun 28 @ 8:51am 
99999966999999666666696666666966666669
99999966999999669996696699999966999669
99999966999999669996696699999966999669
96666666666669666666696666666966666669
99999966999999669669996699999966999999
99999966999999669966996699999966999999
99999966999999669996696666666966999999

1. Выдели цифры
2. Нажми Ctrl + F
3. Далее нажми 6 или 9 и посмотри на текст. :campfire:
★Lucky★ Jun 25 @ 1:10am 
+rep, ♥♥♥♥♥♥♥♥нный пацан)
Шкiла Jun 24 @ 7:35am 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
BOZHE KAK ZHE ON EBOSHIT▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
BanDiT Jun 24 @ 5:24am 
+rep, good ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥)))
Дядя Кирилл444 Jun 22 @ 2:16am 
+rep , норм чел