โ™ฅาฝ๏พ’ -M-
๐Ÿ†…๐Ÿ…ฐ๐Ÿ…ป๐Ÿ†…๐Ÿ…ด โ„ข -Mert Gรถkkul   Marmaris, Mugla, Turkey
 
 
๐Ÿ’Ž๐Ÿ††๐Ÿ…ด๐Ÿ…ป๐Ÿ…ฒ๐Ÿ…พ๐Ÿ…ผ๐Ÿ…ด ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…พ ๐Ÿ…ผ๐Ÿ†ˆ ๐Ÿ…ฟ๐Ÿ†๐Ÿ…พ๐Ÿ…ต๐Ÿ…ธ๐Ÿ…ป๐Ÿ…ด๐Ÿ’Ž
I'm NOT CHEATINGโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆ
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆ
โ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–„โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–„
โ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–„โ–„โ”€โ”€โ–„โ–„โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–„โ–ˆโ–ˆโ™ฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ™ฅโ–ˆโ–ˆโ–„
โ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ–€โ”€โ”€โ”€โ–€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ–„โ–ˆโ–ˆโ™ฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ™ฅโ–ˆโ–ˆโ–„
โ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ–ˆโ”€โ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ™ฅโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ™ฅโ–ˆ
โ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆ โ•ญโˆฉโ•ฎ( ยบ.ยบ )โ•ญโˆฉโ•ฎโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–€โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ–€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–€โ–€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–€โ”€โ–€โ–ˆ
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–€โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–€โ–ˆโ–€โ”€โ”€โ”€โ–ˆ
โ”€โ”€โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆ
โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ–€โ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–€โ”€โ”€โ–„โ–„โ–ˆโ–ˆ
โ”€โ–ˆโ–€โ–ˆโ–ˆโ–€โ–ˆโ–ˆโ–€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–€โ”€โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–€โ”€โ–€โ–ˆ
โ”€โ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–„โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆ
โ”€โ–ˆโ–ˆโ–„โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–„โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ–„โ–„โ–„โ–ˆโ–ˆ
โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–„โ–„โ–„โ–„โ–„โ–ˆโ–ˆโ–€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–€โ”€โ”€โ”€โ–ˆ
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–„โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–„โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ

โ•‘โ•‘โ•”โ•‘โ•‘โ•”โ•— โ•‘
โ• โ•ฃโ• โ•‘โ•‘โ•‘โ•‘ โ•‘
โ•‘โ•‘โ•šโ•šโ•šโ•šโ• O ฬฟโ€™ ฬฟโ€™\ฬตอ‡ฬฟฬฟ\ะท=(โ€ขฬชโ—)=ฮต/ฬตอ‡ฬฟฬฟ/โ€™ฬฟโ€™ฬฟ
โ”Šใ€€ใ€€โ”Šใ€€ใ€€โ”Šใ€€ใ€€โ”Š
โ”Šใ€€ใ€€โ”Šใ€€ใ€€โ”Šใ€€ใ€€โ˜…
โ”Šใ€€ใ€€โ”Šใ€€ใ€€โ˜†
โ”Šใ€€ใ€€โ˜…
โ˜†

Currently Offline
๐Ÿ’ŽABOUT ME๐Ÿ’Ž
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ ๐Ÿ’Žโญโ–โ”‚ใ€€ WELCOME TO PROFILE โ™ฅาฝ๏พ’ -M-ใ€€โ”‚โ–Œโญ๐Ÿ’Ž
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€
ใ€€ใ€€ใ€€โ•ญโ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ•ฎ
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ :csgo_headshot: โญใ€€WELCOME : Mert Gร–KKUL :winter2019cooldog:
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ :csgo_headshot: โญใ€€YEARS : 17 :2019smile:
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ :csgo_headshot: โญใ€€ PROFESSIONAL PLAYING GAME: Counter-Strike: Global Offensive :winter2019coolyul:
ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€
ใ€€ใ€€ใ€€โ•ฐโ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ•ฏ
:winter2019happybulb: FACEฤฐT:winter2019coolyul: [www.faceit.com] -
:winter2019happybulb: DฤฐSCORD:winter2019coolyul: [discord.gg] -
:winter2019happybulb: YOUTUBE:winter2019coolyul: -

:winter2019happybulb: CONFฤฐG:winter2019coolyul: [s2.dosya.tc] -
:winter2019happybulb: INSTAGRAM:winter2019coolyul: [www.instagram.com] -
:winter2019happybulb: WEB SฤฐTEM:winter2019coolyul: [kardesmert2003.wixsite.com] -


CS:GO(3000+ Hours) Settings::winter2019coolyul:

Refresh Rate: 144 Hz
Windows Sensitivity : 6
In Game Sensitivity : 2
DPI : 400
Raw Input: 0(off)
Mouse Hertz : 1000
CS Resolution : 4:3 1024x768 black bars
R6S Resolution: 16:10 1920x1080 Full Screen
Global Shadow Quality : Low
Model/Texture Detail : Low
Effect Detail : Low
Shader Detail : Low

Equipments&PC::2019smile:

Triple Monitor: Main: ASUS VG248QE, 24 inch FHD Gaming Monitor, 1 ms, up to 144 Hz
Processor: i5
Ram: 16GB
GPU: Asus GeForce GTX750 Ti STRIX OC GDDR5 4GB 128Bit NVIDIA

Mouse : Razer Deathadder Elite Mouse
Mousepad : RAZER SPHEX V2 MOUSEPAD
Headset : SNOPY RAMPAGE SN-RX3 GAMฤฐNG
Keyboard : RAMPAGE KB-R9

:csgo_dead: croshair;

cl_crosshair_drawoutline "1"
cl_crosshair_dynamic_maxdist_splitratio "0.35"
cl_crosshair_dynamic_splitalpha_innermod "1"
cl_crosshair_dynamic_splitalpha_outermod "0.5"
cl_crosshair_dynamic_splitdist "7"
cl_crosshair_outlinethickness "1"
cl_crosshair_sniper_show_normal_inaccuracy "0"
cl_crosshair_sniper_width "1"
cl_crosshair_t "0"
cl_crosshairalpha "200"
cl_crosshaircolor "4"
cl_crosshaircolor_b "50"
cl_crosshaircolor_g "250"
cl_crosshaircolor_r "50"
cl_crosshairdot "0"
cl_crosshairgap "-1"
cl_crosshairgap_useweaponvalue "0"
cl_crosshairscale "0"
cl_crosshairsize "3"
cl_crosshairstyle "4"
cl_crosshairthickness "1"
cl_crosshairusealpha "1"

:csgo_dead: viewmodel;

cl_viewmodel_shift_left_amt "0.500000"
cl_viewmodel_shift_right_amt "0.250000"
viewmodel_fov "68.000000"
viewmodel_offset_x "1.600000"
viewmodel_offset_y "2.0"
viewmodel_offset_z "-2.0"
viewmodel_presetpos "0"
viewmodel_recoil "0"
cl_bob_lower_amt "5.000000"
cl_bobamt_lat "0.100000"
cl_bobamt_vert "0.100000"
cl_bobcycle "0.98"
Screenshot Showcase
Counter-Strike: Global Offensive
1 1
Favorite Game
Favorite Group
Team Legit Pro - Public Group
CSGO Hardcore Team
9
Members
0
In-Game
1
Online
0
In Chat
Review Showcase
Counter-Strike, iรงeriฤŸin tadฤฑnฤฑ รงฤฑkarmanฤฑz iรงin รงalฤฑลŸmanฤฑzฤฑ saฤŸlar ve fetih hissetmeden รถnce birkaรง saat boyunca oyun oynamanฤฑz gerekir.

Silahlar da dizinin bรผyรผk bir parรงasฤฑ, CS: GO istisna deฤŸil. Her turda รถnceki performansฤฑnฤฑza baฤŸlฤฑ olarak bir nakit toplamฤฑ saฤŸlar ve bu sayede zฤฑrh, mermi ve silah satฤฑn alabilirsiniz. AteลŸli silahlar standart saldฤฑrฤฑ tรผfeฤŸinden av tรผfeฤŸine ve keskin niลŸancฤฑ tรผfeฤŸine kadar รงeลŸitlilik gรถsterir ve hangisinin en iyi sonucu verdiฤŸini gรถrmek iรงin her biriyle deneme yapmak istersiniz.

Counter-Strike'ฤฑ bu kadar popรผler bir dizi yapan ลŸey - ve ลŸรผphesiz CS: GO'yu bir sonraki bรผyรผk bilgisayar tetikรงisi yapan - ego kovalamasฤฑnฤฑn heyecanฤฑ. Siz รถlรผrken, sฤฑk sฤฑk sรผrekli olarak, hayal kฤฑrฤฑklฤฑฤŸฤฑ daha iyisini yapma arzusuyla aฤŸฤฑr basar. BaลŸarฤฑnฤฑn detaylara dikkat edildiฤŸi bir oyunda, รถlรผm genellikle oyuncunun yeni bir oturumun yรผklenmesini beklerken eriteceฤŸi dahili bir baลŸarฤฑsฤฑzlฤฑk analizini tetikler. Daha iyisini yapmak iรงin kendinize bir yumurta sarmasฤฑ haline gelir - ve eฤŸer iyi bir oyuncu olursanฤฑz, oyun becerilerinizi geliลŸtirmeniz iรงin bir aลŸama haline gelir.

Global Offensive, CS serisi รผzerinde, topluluฤŸunun sunduฤŸu รถnemli bir kontrol listesinden geรงerek ve mรผmkรผn olduฤŸunca fazla puan alarak iลŸaretler. Silah oyunu kendi ayrฤฑ modu olarak? Kontrol. Rekabetรงi yetenekler yerleลŸik? Kontrol! Harita burada ve orada dengeleniyor mu? Kontrol et, kontrol et, kontrol et.

Sonuรง olarak, eriลŸilebilirliฤŸi รงok daha iyi hale getirirken aynฤฑ zamanda oyunu ayarlayacak รงok sayฤฑda yรผkseltme var. ร–rneฤŸin, geniลŸ el bombalarฤฑ, taktiksel olarak daha taktik hale getirecek - ateลŸ yakma bombalarฤฑnฤฑn atฤฑlmasฤฑ, hรผcum atmalarฤฑnฤฑ engelleyecektir;

Gerรงek รงekimler รถnรผmรผzdeki aylarda bรผyรผk bir konuลŸma noktasฤฑ olacak. Hafifรงe bรผkรผlmรผลŸ ve silahlara, baลŸlangฤฑรงta iyi bir ลŸekilde oturmayan, dikkat รงekici bir dรผzlรผk hissi veriyor. Sonunda kendimizi onunla aลŸina bulduk ve hitlerin etkisi oynamak iรงin gerรงek bir dokunsal ayrฤฑm getiriyor.

Ancak iลŸe yaramazsa, bu en kayda deฤŸer olandฤฑr. Dรผzenli modun kendisine eklenen yeni bir haritasฤฑ yoktur, tรผm yeni silahlar biraz kozmetik gรถrรผnmektedir. Global Offensive, MP5 gibi orta silahlarฤฑn bir kฤฑsmฤฑnฤฑ da kaldฤฑrarak, esasen AK ve M4'e daha fazla oyuncu sokmaya zorladฤฑ. Bazen, aslฤฑnda รถnceki CS sรผrรผmlerinden daha az deฤŸerli iรงeriฤŸe sahip olduฤŸu izlenimini vermektedir.

Bunun bir gรถrsel modun kurulu olduฤŸu Counter-Strike Source olduฤŸu varsayฤฑlฤฑrsa, bu izlenimi sarsacak รงok az ลŸey olur.

Artฤฑk sฤฑradan ve rekabetรงi sunucular arasฤฑnda bir bรถlรผnme de var - ancak รงoฤŸu oyuncu henรผz farklarฤฑn farkฤฑnda deฤŸil, รงรผnkรผ ayrฤฑm yeterince aรงฤฑk deฤŸil. รœzerinde kurulu olan, belki de rahat modunu alan, dost ateลŸi aรงan ve esasen mรผmkรผn olduฤŸunca KaynaฤŸa yakฤฑn olan tรผm mod modlarฤฑ barฤฑndฤฑran bir topluluk sunucusuna katฤฑlฤฑrsanฤฑz daha da kafa karฤฑลŸtฤฑrฤฑcฤฑ olur.

Bazen Rekabetรงi Modda oyun dรผzenlemek, bir angarya gibi geliyor. BeลŸe beลŸlik bir savaลŸa katฤฑlmak yeterince basittir, ancak bir grup arkadaลŸฤฑnฤฑzla lobi yapmaya ve bir oyuna katฤฑlmaya รงalฤฑลŸฤฑn; Kendim ve birkaรง kiลŸi daha ลŸanssฤฑz, rekabetรงi bir oyun bulmaya รงalฤฑลŸtฤฑlar, ลŸu anda hiรงbir sunucunun mevcut olmadฤฑฤŸฤฑ sรถylendi.

Sonunda katฤฑldฤฑฤŸฤฑnฤฑzda, iyi รงalฤฑลŸฤฑyor, ancak bir oyun bulmak iรงin gereken bekleme ve iลŸ bir dezavantaj gibi gรถrรผnรผyor. Sonunda vazgeรงtik ve Kaynak'ta olduฤŸu gibi eลŸleลŸmeleri bulmak iรงin IRC kullanmaya baลŸladฤฑk.

Counter-Strike: Global Offensive umduฤŸumuz kilit geliลŸme noktasฤฑ deฤŸil ve toplumdan gelen yanฤฑtlar da bu gรถrรผลŸรผ yansฤฑtฤฑyor. ร‡oฤŸu zaman, diฤŸer oyuncular bize "aynฤฑ eski" gibi ifadeler kullandฤฑlar.

Bu, motor kaputu altฤฑnda bazฤฑ ince ayarlara sahip temel olarak Counter-Strike Source'dur ve Valve, buna baฤŸlฤฑ RRP ile bunu kabul etmiลŸ gรถrรผnรผyor.

Oysa oyunun รงekirdek DNA'sฤฑ รงekiciliฤŸini kaybetmedi. Bu, tรผm รงok oyunculu atฤฑcฤฑlar iรงin bir รถlรงรผt oluลŸturan muhteลŸem bir deneyim. Valve'ฤฑn Global Offensive ile hedefi, hem Kaynak hem de gรผvenilir 1.6 baskฤฑsฤฑnฤฑn aktif topluluklarฤฑnฤฑ bir araya getirmekti. Aรงฤฑkรงa iyi bir ลŸansฤฑ var.

Recent Activity

3,168 hrs on record
last played on Feb 15
152 hrs on record
last played on Feb 11
0.8 hrs on record
last played on Jan 5
kaykleft Dec 9, 2019 @ 7:29am 
+rep pro e-sport game player
CanSs Dec 2, 2019 @ 10:41am 
Bizimkisi bir aลŸk hikayesi <3
CanSs Nov 25, 2019 @ 5:21am 
Bu รงocuk 3 dassak li cs go yu icten feth etmis oc kendisi pictir guzel oynuyor ama -REP
MAKROW Nov 22, 2019 @ 11:24am 
+REP
DeJa! [ CS:GO Yรผkleniyor ] Nov 7, 2019 @ 6:52am 
Olm Adam Oynamฤฑyorki Sikiyor Sadece
DarKKro123 Nov 4, 2019 @ 1:47pm 
+rep