Úroveň 1 XP 156
44 XP pro dosažení 2. úrovně
Odznaky