ThyPotatoMaster
Sam Day   United States
 
 
๐–‚๐–†๐–™๐–ˆ๐–๐–Ž๐–“๐–Œ ๐–๐–Š๐–“๐–™๐–†๐–Ž, ๐–‰๐–†๐–‰๐–‰๐–ž ๐–ˆ๐–†๐–‘๐–‘๐–˜ ๐–’๐–Š ๐–˜๐–Š๐–“๐–•๐–†๐–Ž, ๐•ดโ€™๐–’ ๐–•๐–—๐–”๐–‡๐–†๐–‡๐–‘๐–ž ๐–Œ๐–Š๐–™๐–™๐–Ž๐–“๐–Œ ๐–๐–Ž๐–Œ๐–.
:s_line::s_line::s_line::s_line::s_line::NikoCat::wink_eol::pgms_2_rui::s_line::s_line::s_line::s_line::s_line:
Currently Offline
Rarest Achievement Showcase