Platinado251
Christian   Sao Jose Do Rio Preto, Sao Paulo, Brazil
 
 
:steamfacepalm:Nada informado.