เลเวล 12 XP 1,470
130 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 13
เหรียญตรา