Úroveň 12 XP 1,470
130 XP pro dosažení 13. úrovně
Odznaky