בהמה
 
 
הנה היפופוטם, אשר יצרתי, כמוך; הוא אוכל דשא, כמו שור; הנה, כוחו בחלציו ומבצרו בשרירי רחמו; מסובב את זנבו, כמו ארז; ורידים על ירכיו שזורים; רגליו, כמו צינורות נחושת; עצמותיו, כמו מוטות ברזל; זהו החלק העליון של דרכי האלוהים; רק מי שברא אותו יכול לקרב אליו את חרבו; ההרים מביאים לו אוכל, ושם כל חיות השדה משחקות; הוא שוכב מתחת לאדמה; הוא יושב על רגליו, עצים מוצלים, תחת קורת קנים וביצות; עצים מוצלים מכסים אותו בצלו; ערבות בנחלים מקיפות אותו; הנה, הוא שותה מהנהר ולא ממהר; נשאר רגוע, לפחות הירדן מיהר אל פיו. האם מישהו ייקח אותו בעיניו וינקב את אפו בסגול?
Currently Offline

Recent Activity

71 hrs on record
last played on Jan 2
0.9 hrs on record
last played on Jan 2
44 hrs on record
last played on Dec 31, 2022
< >
Comments
А ну, отведай! Oct 3, 2019 @ 3:24am 
──────▄▌▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌
───▄▄██▌█ +rep+rep+rep+rep+rep+rep+rep+rep+rep
▄▄▄▌▐██▌█ +rep+rep+rep+rep+rep+rep+rep+rep+rep
███████▌█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▌
▀(@)▀▀▀▀▀▀▀(@)(@)▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀(@)▀:steamhappy:
בהמה Aug 17, 2018 @ 5:57am 
🕈♒⍓ ♋❒♏ ⍓□◆ ⧫❒♋■⬧●♋⧫♓■♑ ⧫♒♓⬧✍