2IQ
Japan
 
 
═════════════════════ஜ۩۞۩ஜ═════════════════════
    •● W E L C O M E - T O - M Y - P R O F I L E•●
═════════════════════ஜ۩۞۩ஜ═════════════════════
Currently Offline
Last Online 4 hrs, 5 mins ago
1 VAC ban on record | Info
27 day(s) since last ban
Artwork Showcase
ZeroTwo
7 2

Recent Activity

1,242 hrs on record
last played on Mar 18
700 hrs on record
last played on Mar 5
22 hrs on record
last played on Jan 24
1CE Feb 7 @ 9:32pm 
:lunar2019grinningpig:
✪LOST⁶⁹ Feb 2 @ 3:51am 
-REP
Disage Feb 1 @ 5:57am 
+rep просто топ
Berserk Jan 22 @ 7:34pm 
Тащерский нубик
2IQ Jan 7 @ 11:13pm 
' *' ' ' *' ' 
* . * .' * ★ * '*  *
* . ' +:..:+  ' ' *
.  * ☆☆☆ *  .
 * ' +:...+....:+ *
'  ' ☆☆☆☆☆  * ' 
 * * ' +:...:+@+:...:+  ' *
* . .☆☆☆☆☆☆☆ * ' * .
 . +:..:+&+:...:+:...:+
 * . ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ * '  *
' . +:...:+♡+:...:+§+:..:+
. * ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ' *
 .+:..:+♡+:..:+@+:..:+♡+:..:+
 .   . ▨  ' ' *   *
  . *   .  . '
⛅ Cloudy ⛅ Dec 31, 2018 @ 3:16am 
( `´︶´¯`︶´`´︶︶´*★ ^v^ ┊❅ °☆ .  ☆ :. ☆  
 ) ) ⦅‖ ͇͇ ͇͇▃▇͇͇͌̿̿⌂͇͇▌..* ★ ☆ .  ★ ^v^ ° ❅ ☆ .  ★ ^v^ ° 
__̅̏̏̏̏̋̋̏̏▅̅̏̏̏̋̏_ ╱◥███████╲ ˆ...^v^ ˆˆ︵.︵...^v^︵¸ ❅ ° ╱◥◣ ☆ . * ★ * 
╱◥◣ ◥████◣▓∩▓∩║  MERRY CHRISTMAS & │∩ │◥███◣ ╱◥███◣
│╱◥█◣║∩∩∩ ║╲◥███╲  HAPPY NEW YEAR ╱◥◣ ◥████◣▓∩▓│∩
││∩│ ▓ ║∏ 田║▓ 田田 ▓ ∩║ ii--ii-- 2019 ii--ii--ii--ii │╱◥█◣║∩∩∩ ║◥█▓ ▓█
☸๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩„„„„„„„„☸„„„„„„„☸„„„„„„„☸๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩