เลเวล 7 XP 735
65 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 8
เหรียญตรา