เลเวล 17 XP 2,474
126 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 18
เหรียญตรา