เลเวล 8 XP 874
26 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 9
เหรียญตรา