Úroveň 8 XP 874
26 XP pro dosažení 9. úrovně
Odznaky