1n1ke
Vietnam is not China   Lam Dong, Viet Nam
 
 
dcm chúng mày nhó mấy con chó china
Currently In-Game
Warframe
Artwork Showcase

Recent Activity

214 hrs on record
Currently In-Game
500 XP
2.0 hrs on record
last played on Aug 10
1,677 hrs on record
last played on Aug 8
1n1ke Mar 24 @ 6:24am 
DON'T CALL ME chinese I'M VIETNAMESE
CH*NG CH*NG IS D*G
CH*NG CH*NG IS D*G
CH*NG CH*NG IS D*G
CH*NG CH*NG IS D*G
CH*NG CH*NG IS D*G
CH*NG CH*NG IS D*G
CH*NG CH*NG IS D*G
CH*NG CH*NG IS D*G
CH*NG CH*NG IS D*G
CH*NG CH*NG IS D*G
DON'T CALL ME chinese I'M VIETNAMESE
johnathan smith Dec 17, 2021 @ 6:41am 
-rep hack ban xuyen SMOKE
sue Dec 16, 2021 @ 5:57am 
pháp sư ảo ma
76561199110101288 Dec 11, 2021 @ 4:42am 
-rep
namquocnguyen Nov 25, 2021 @ 5:47pm 
th nay hack nha mn
tomkien Nov 25, 2021 @ 2:07am 
+rep