เลเวล 42 XP 11,459
41 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 43
เหรียญตรา