เลเวล 35 XP 8,146
254 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 36
เหรียญตรา