★ .noair
Croatia
 
 
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 13 giờ, 24 phút trước

Hoạt động gần đây

562 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg08
357 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg08
9.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg08
< >
Bình luận
☆w1nner# Иღ 30 Thg12, 2017 @ 12:39pm 
Это член дружбы добавь его..„--~*'¯…….'\
Своим лучшим друзьям на („-~~--„¸_….,/ì'Ì
Стенку.Чем больше ♥♥♥♥♥♥♥♥„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'
Тем ты пизже друг¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-"
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„„~"
mur mur 8 Thg12, 2017 @ 1:48pm 
+rep

сойдет:sdfoxmiko::sdyomi:
LiMiT 30 Thg9, 2017 @ 1:03am 
♥♥♥♥♥♥♥♥атый тип )