เลเวล 4 XP 445
55 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 5
เหรียญตรา