Chenwei
 
 
辰未
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 9 ngày trước
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Cyberpunk 2077
Trò chơi yêu thích
207
Giờ đã chơi
52
Thành tựu
Trưng bày thành tựu
3,922
Thành tựu
2
Trò chơi toàn vẹn
15%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

0.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg9
4.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg9
0.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg9
< >
Bình luận
Go-die 25 Thg12, 2018 @ 7:54am 
圣诞快乐~~:ai_flare::ai_flare::ai_flare:
Go-die 8 Thg08, 2018 @ 8:05pm 
:DNA_strand::DNA_strand::2017stickypopsicle::2017stickypopsicle::DNA_strand::2017stickypopsicle::2017stickypopsicle::DNA_strand::DNA_strand:
:DNA_strand::2017stickypopsicle::2017stickypopsicle::2017stickypopsicle::2017stickypopsicle::2017stickypopsicle::2017stickypopsicle::2017stickypopsicle::DNA_strand:
:DNA_strand::2017stickypopsicle::2017stickypopsicle::2017stickypopsicle::2017stickypopsicle::2017stickypopsicle::2017stickypopsicle::2017stickypopsicle::DNA_strand:
:DNA_strand::DNA_strand::2017stickypopsicle::2017stickypopsicle::2017stickypopsicle::2017stickypopsicle::2017stickypopsicle::DNA_strand::DNA_strand:
:DNA_strand::DNA_strand::DNA_strand::DNA_strand::2017stickypopsicle::DNA_strand::DNA_strand::DNA_strand::DNA_strand:
:mad_tire::mad_tire::mad_tire:略略略~:mad_tire::mad_tire::mad_tire:
Amarantine 6 Thg03, 2018 @ 9:21pm 
小姐姐小哥哥们,女神节快乐呀!:ODWR:
小姐姐们有没有收到表白什么的呀,嘿嘿嘿
小哥哥们赶快行动起来,抓住时机呀(∩_∩)