Úroveň 40 XP 10,392
108 XP pro dosažení 41. úrovně
Odznaky