Úroveň 14 XP 1,863
137 XP pro dosažení 15. úrovně
Odznaky