SoFeR Pe aWp
alexandru   Pechea, Galati, Romania
 
 
No information given.

Recent Activity

677 hrs on record
Currently In-Game
19.9 hrs on record
last played on Jan 16
1.5 hrs on record
last played on Jan 5
👑UDy👑 22 hours ago 
✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️€ € €✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️
✔️⚡⚠☠ ☞ Sign by UDy ☜ ☠⚠⚡
✔️➀ --> ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\Nice CS:GO Player/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ⎷
✔️➁ --> Trust ♠Member♠ ⎷
✔️➂ --> BIG ︻╦̵̵͇̿̿̿̿ +rep╤─── ⎷
✔️Have a great time Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♕ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️€ € €✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️
WilZ Jan 14 @ 9:06am 
:TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain:

:FistGNZ:Signed by WilZ ✓
:FistGNZ:Pro Player ✓
:FistGNZ::insincere_health::Remember::lp3p:
:FistGNZ:Nice trader ✓
:FistGNZ:No Hacker or Scammer ✓
:FistGNZ:Have a nice day ✓
:FistGNZ:
:FistGNZ:SteamGroup®=>> http://steamcommunity.com/groups/WilZandFriends
:FistGNZ:YouTube Channel™=>> https://www.youtube.com/channel/UCHqgQV2piS-YpSBV7ZJVa4g
:FistGNZ::FistGNZ::FistGNZ:Server CS:GO FREE SKINS !WS/!KNIFE: GO.LALEAGANE.RO:FistGNZ::FistGNZ::FistGNZ:

:TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain:
KSS? bodyy ;x Jan 11 @ 8:03am 
sɪɢɴ™
+ʀᴇᴘ
ɢᴏᴏᴅ ғʀɪᴇɴᴅ
ɢᴏᴏᴅ ᴘʟᴀʏᴇʀ
ɴɪᴄᴇ ᴛʀᴀᴅᴇʀ
ᴛʀusᴛᴇᴅ ᴘᴇʀsᴏɴ
sɪɢɴ™ ʙʏ KSS? bodyy ;x
Fei Rune Jan 4 @ 3:27am 
+rep joaca bine
❤ Claudia ❤ Jan 2 @ 9:59pm 
+rep slabut,slabut
Teo Dec 30, 2019 @ 10:20am 
+rep kisseeeesss:* :heart_abs: