SoFeR Pe aWp
alexandru   Pechea, Galati, Romania
 
 
No information given.

Recent Activity

761 hrs on record
last played on Feb 17
1.1 hrs on record
last played on Feb 17
34 hrs on record
last played on Feb 10
panda. Feb 14 @ 2:09pm 
+rep :eaglederp:
BogdanB✝101✝ Feb 6 @ 8:31am 
+rep
M.R.C Feb 3 @ 1:21am 
+rep
👑UDy👑 Jan 19 @ 4:27pm 
✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️€ € €✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️
✔️⚡⚠☠ ☞ Sign by UDy ☜ ☠⚠⚡
✔️➀ --> ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\Nice CS:GO Player/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ⎷
✔️➁ --> Trust ♠Member♠ ⎷
✔️➂ --> BIG ︻╦̵̵͇̿̿̿̿ +rep╤─── ⎷
✔️Have a great time Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♕ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️€ € €✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️
WilZ Jan 14 @ 9:06am 
:TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain:

:FistGNZ:Signed by WilZ ✓
:FistGNZ:Pro Player ✓
:FistGNZ::insincere_health::Remember::lp3p:
:FistGNZ:Nice trader ✓
:FistGNZ:No Hacker or Scammer ✓
:FistGNZ:Have a nice day ✓
:FistGNZ:
:FistGNZ:SteamGroup®=>> http://steamcommunity.com/groups/WilZandFriends
:FistGNZ:YouTube Channel™=>> https://www.youtube.com/channel/UCHqgQV2piS-YpSBV7ZJVa4g
:FistGNZ::FistGNZ::FistGNZ:Server CS:GO FREE SKINS !WS/!KNIFE: GO.LALEAGANE.RO:FistGNZ::FistGNZ::FistGNZ:

:TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain::TryAgain:
bodyy ;x Jan 11 @ 8:03am 
sɪɢɴ™
+ʀᴇᴘ
ɢᴏᴏᴅ ғʀɪᴇɴᴅ
ɢᴏᴏᴅ ᴘʟᴀʏᴇʀ
ɴɪᴄᴇ ᴛʀᴀᴅᴇʀ
ᴛʀusᴛᴇᴅ ᴘᴇʀsᴏɴ
sɪɢɴ™ ʙʏ KSS? bodyy ;x