เลเวล 7 XP 740
60 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 8
เหรียญตรา