Huy hiệu Mad Max
Gear
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 7 Thg01 @ 9:46pm
Stankgum
1 trong 7, sê-ri 1
Bloodbag
2 trong 7, sê-ri 1
Chumbucket
3 trong 7, sê-ri 1
Outcrier
4 trong 7, sê-ri 1
Griffa
5 trong 7, sê-ri 1
Mad Max
6 trong 7, sê-ri 1
Hope
7 trong 7, sê-ri 1