เลเวล 4 XP 480
20 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 5
เหรียญตรา