เลเวล 88 XP 43,515
585 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 89
เหรียญตรา