ÖmeRekt
❕❔   Turkey
 
 
WWE FANIYIM BABAA
EN SEVDİĞİM HAREKET:
░█▀▀░ ▀█ ░ █▀█ ░
░█▀█░ █ ░ █▄█ ░
░█▄█░ ▄█▄░ █ ░
EN SEVDİĞİM OYUNCU:REY MYSTERİYO,THE GREAT KHALİ JOHN CENADeathPunch Team Member
DeathPunch CS:GO Player

Death Punch Team Captain
Death Punch League Of Legends Player
:valiantfreddie:7. sınıf Gamer
:valiantfreddie:Kumar Oynamam
:valiantfreddie:İslam ve Ülkemle Dalga geçeni Silerim

CS:GO Ranks:
Silver 1 : (✔️)
Silver 2 : (✔️)
Silver 3 : (✔️)
Silver 4 : (✔️)
Silver Elite : (✔️)
Silver Elite Master : (✔️)
Gold Nova 1 : (✔️)
Gold Nova 2 : (✔️)
Gold Nova 3 : (✔️)
Gold Nova Master : (❌)
Master Guardian 1 : (❌)
Master Guardian 2 : (❌)
Master Guardian Elite : (❌)
Distinguished Master Guardian : (❌)
Legendary Eagle : (❌)
Legendary Eagle Master : (❌)
Supreme Master First Class : (❌)
The Global Elite : (❌)
* Türk'ler kim mi?
+ Korkusundan Çin seddi yaptırılan (Mete)
+ Avrupa'ya aman dileten (Attila)
+ 50 binle 200 bin kişilik orduyu yok eden (Alparslan)
+ 2 bin kişi ile 500 bin haçlı ordusunu Hatay'a kadar kovalayan (Kılıçarslan)
+ 40 çeriyle binlerce kişilik Çin'e karşı duran (Kürşad)
+ Gemileri karadan yürütüp çağ kapatıp çağ açan (Fatih)
+ 300 kiloluk mermiyi Ya Allah diyip kaldıran (Seyit Onbaşı)
+ Herkesin "Bitti, gitti" dediği zamanda topraklarını düşmanlardan kurtaran (Atatürk)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Tankların altına yatarak,vatan uğruna göğsünü siper ederek Darbeyi tek gecede bitiren AZİZ TÜRK HALKI.
+ Türk olmak zordur, çünkü dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha zordur çünkü, Türk ile savaşırsın.
+ Dünyada, Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz
+ Bu memleket tarihte türktü halde de türktür ve ebediyen türk kalacaktır *
Currently Offline
Last Online 4 hrs, 23 mins ago
:)
- En nazik meselem sen ol Allah’ım. Sadece seni sevmenin derdiyle doldur beni…- Allah’ı bulan neyi kaybeder, O’nu bulmayan neyi kazanır. Allah’ı bulan her şeyi bulur, O’nu bulmayan hiçbir şey bulamaz. Bulsa da başına bela bulur.- Ya rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı, mahşerde mi biçarelerin, yoksa felahı. Mehmet Akif Ersoy- Biz yılbaşında hediye getiren Noel Baba’nın değil Miraç’tan ‘NAMAZI’ getiren Hz. Muhammed (s.a.v)’in ümmetiyiz…
- Sanma ki tesettür sadece kadına farzdır. Erkeğin tesettürü göz kapaklarındadır.- Ya İslam’da yükselirsin ya inkârda çürürsün. Yol mezarda bitmiyor, gittiğinde görürsün.- Allah’ım beni arkamdan gıybet edeceklerle değil ruhuma Fatiha okuyacaklarla muhattap et…


- Issız bir adaya düşer miyiz, yanımıza 3 şey alabilir miyiz bilmiyorum ama ıssız bir kabire düşeceğimiz ve yanımıza hiçbir şey alamayacağımız kesin.


- Allah’ım; iman ile özümüzü, hayâ ile yüzümüzü, edep ile sözümüzü, kuran ile ömrümüzü hayır eyle…

1- Allah(C.C.):
"Eşi benzeri olmayan, bütün
noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine
olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı."

2- Er-Rahmân:
"Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren,
ihsan eden."
3- Er-Rahîm:
"Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."

4- El-Melik:
"Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı
olan."
5- El-Kuddûs:
"Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan."

6- Es-Selâm:
"Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran."
7-
El-Mü'min: "Güven veren, emin
kılan, koruyan."
8-
El-Müheymin: "Her şeyi görüp
gözeten."
9- El-Azîz: "İzzet
sahibi, her şeye galip olan."
10-
El-Cebbâr: "Azamet ve kudret
sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran."
11-
El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi,
benzeri olmayan."
12- El-Hâlık:
"Yaratan, yoktan var eden."
13-
El-Bâri: "Her şeyi kusursuz ve
uyumlu yaratan."
14- El-Musavvir:
''Varlıklara şekil veren."
15-
El-Gaffâr: "Günahları örten ve
çok mağfiret eden."
16-
El-Kahhâr: "Her şeye, her
istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan."
17-
El-Vehhâb: "Karşılıksız
hibeler veren, çok fazla ihsan eden."
18-
Er-Rezzâk: "Bütün mahlükatın
rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan."
19-
El-Fettâh: "Her türlü müşkülleri
açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. "
20-
El-Alîm: "Gizli açık, geçmiş,
gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen."
21-
El-Kâbıd: "Dilediğine darlık
veren, sıkan, daraltan."
22-
El-Bâsıt: "Dilediğine bolluk
veren, açan, genişleten."
23-
El-Hâfıd: "Dereceleri
alçaltan"
24- Er-Râfi:
"Şeref verip yükselten."
25-
El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden,
izzet veren."
26- El-Müzil:
"Dilediğini zillete düşüren."
27-
Es-Semi: "Her şeyi en iyi
işiten."
28- El-Basîr:
"Gizli açık, her şeyi en iyi gören."
29-
El-Hakem: "Mutlak hakim, hakkı
batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden."
30-
El-Adl: "Mutlak adil, çok
adaletli."
31- El-Latîf: "Lütuf
ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen."
32-
El-Habîr: "Olmuş olacak her
şeyden haberdar."
33- El-Halîm:
"Cezada, acele etmeyen, yumuşak
davranan."
34- El-Azîm:
"Büyüklükte benzeri yok. Pek
yüce."
35- El-Gafûr:
"Affı, mağfireti bol."
36-
Eş-Şekûr: "Az amele, çok sevap
veren."
37- El-Aliyy: "Yüceler
yücesi, çok yüce."
38-
El-Kebîr: "Büyüklükte benzeri
yok, pek büyük."
39- El-Hafîz:
"Her şeyi koruyucu olan."
40-
El-Mukît: "Her yaratılmışın
rızkını, gıdasını veren, tayin eden."
41-
El-Hasîb: "Kulların hesabını en
iyi gören."
42- El-Celîl:
"Celal ve azamet sahibi olan."
43-
El-Kerîm: "Keremi, lütuf ve
ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden."
44-
Er-Rakib:"Her varlığı, her işi
her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan."
45- El-Mucîb: "Duaları,
istekleri kabul eden".
46-
El-Vâsi:
"Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'"
47-
El-Hakîm:
"Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan."
48-
El-Vedûd:
"Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan."

49-
El-Mecîd:
"Her türlü övgüye layık bulunan."
50-
El-Bâis:
"Ölüleri dirilten."
51-
Eş-Şehîd:
"Her zaman her yerde hazır ve nazır olan."
52-
El-Hakk: "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı
ortaya çıkaran."
53- El-Vekîl:
"Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye
ulaştıran."
54- El-Kaviyy: "Kudreti en
üstün ve hiç azalmaz."îb: "Her
varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında
tutan."
52- El-Hakk:
"Varlığı hiç değişmeden
duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran."
53-
El-Vekîl: "Kendisine tevekkül
edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran."
54-
El-Kaviyy: "Kudreti en üstün ve
hiç azalmaz."
55- El-Metîn:
"Kuvvet ve kudret kaynağı, pek
güçlü."
56- El-Veliyy:
"İnananların dostu, onları sevip
yardım eden."
57- El-Hamîd:
"Her türlü hamd ve senaya layık
olan."
58- El-Muhsî: "Yarattığı
ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen."
59-
El-Mübdi: "Maddesiz, örneksiz
yaratan."
60- El-Muîd:
''Yarattıklarını yok edip, sonra
tekrar diriltecek olan."
61-
El-Muhyî: "İhya eden, dirilten,
can veren."
62- El-Mümît: "Her
canlıya ölümü tattıran."
63-
El-Hayy: "Ezeli ve ebedi hayat
sahibi."
64- El-Kayyûm:
'Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim
olan."
65- El-Vâcid:
"Kendisinden hiçbir şey gizli
kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan."
66-
El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük,
keremi, ihsanı bol olan."
67-
El-Vâhid: "Zat, sıfat ve
fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan."
68-
Es-Samed: "Hiçbir şeye ihtiyacı
olmayan, herkesin muhtaç olduğu."
69-
El-Kâdir: "Dilediğini dilediği
gibi yaratmaya muktedir olan."
70-
El-Muktedir: "Dilediği gibi
tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi."
71-
El-Mukaddim: "Dilediğini, öne
alan, yükselten."
72-
El-Muahhir: "Dilediğini sona alan,
erteleyen, alçaltan."
73-
El-Evvel: "Ezeli olan, varlığının
başlangıcı olmayan."
74-
El-Âhir: "Ebedi olan, varlığının
sonu olmayan."
75- El-Zâhir:
"Varlığı açık, aşikar olan,
kesin delillerle bilinen. "
76-
El-Bâtın: "Akılların idrak
edemeyeceği, yüceliği gizli olan. "
77-
El-Vâlî: "Bütün kainatı idare
eden."
78- El-Müteâlî:
"Son derece yüce olan."
79-
El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol,
iyilik ve ihsan kaynağı."
80-
Et-Tevvâb: "Tevbeleri kabul edip,
günahları bağışlayan."
81-
El-Müntekim: "Zalimlerin cezasını
veren, intikam alan."
82-
El-Afüvv: "Affı çok olan,
günahları affetmeyi seven."
83-
Er-Raûf: "Çok merhametli, pek
şefkatli."
84- Mâlik-ül Mülk:
"Mülkün, her varlığın sahibi."
85-
Zül-Celâli vel ikrâm: "Celal,
azamet ve pek büyük ikram sahibi."
86-
El-Muksit: "Her işi birbirine
uygun yapan."
87- El-Câmi:
"Mahşerde her mahlükatı bir
araya toplayan."
88- El-Ganiyy:
"Her türlü zenginlik sahibi,
ihtiyacı olmayan."
89- El-Mugnî:
"Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden."
90-
El-Mâni: "Dilemediği şeye mani
olan, engelleyen."
91- Ed-Dârr:
"Elem, zarar verenleri yaratan."
92-
En-Nâfi: "Fayda veren şeyleri
yaratan."
93- En-Nûr: "Alemleri
nurlandıran, dilediğine nur veren."
94-
El-Hâdî: "Hidayet veren."
95-
El-Bedî: "Eşi ve benzeri olmayan
güzellik sahibi, eşsiz yaratan."
96-
El-Bâkî: ''Varlığının sonu
olmayan, ebedi olan."
97-
El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi
olan."
98- Er-Reşîd: "İrşada
muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren. "
99-
Es-Sabûr: "Ceza vermede ac

Recent Activity

5.0 hrs on record
last played on Aug 20
0.1 hrs on record
last played on Aug 18
2.0 hrs on record
last played on Aug 17
SuJ1Wo™ Cs.Money Aug 4 @ 9:45am 
Ths for set
tomash² Aug 2 @ 1:16pm 
IM WAS FAMOUS ON MY MAIN ACC, THIS IS ONLY MY SMURF XD
zoc Aug 2 @ 12:07pm 
No tnx
Oveeh Jul 22 @ 11:14pm 
I can boost you (but not for free). Add me if you are interested.
вернулся домой Jul 21 @ 4:06am 
Здраствуйте, это администратор♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥. Мы заметили, что вы небыли онлайн уже 3 дня, что для вас не свойственно. Я хочу проверить все ли у вас нормально. Мы приготовили список всех ваших любимых видео из ваших любимых категорий (Гей порно, Порно с животными). С нетерпением ждем вас на нашем сайте, уважаемый SuperMasturbator2000
Dep_J Jul 18 @ 8:51am 
+rep AWESOME TRADER ❤️❤️