ÖmeRekt
❕❔
 
 
WWE FANIYIM BABAA
EN SEVDİĞİM HAREKET:
░█▀▀░ ▀█ ░ █▀█ ░
░█▀█░ █ ░ █▄█ ░
░█▄█░ ▄█▄░ █ ░
EN SEVDİĞİM OYUNCU:REY MYSTERİYO,THE GREAT KHALİ JOHN CENADeathPunch Team Member
DeathPunch CS:GO Player

Death Punch Team Captain
Death Punch League Of Legends Player
:valiantfreddie:7. sınıf Gamer
:valiantfreddie:Kumar Oynamam
:valiantfreddie:İslam ve Ülkemle Dalga geçeni Silerim

CS:GO Ranks:
Silver 1 : (✔️)
Silver 2 : (✔️)
Silver 3 : (✔️)
Silver 4 : (✔️)
Silver Elite : (✔️)
Silver Elite Master : (✔️)
Gold Nova 1 : (✔️)
Gold Nova 2 : (❌)
Gold Nova 3 : (❌)
Gold Nova Master : (❌)
Master Guardian 1 : (❌)
Master Guardian 2 : (❌)
Master Guardian Elite : (❌)
Distinguished Master Guardian : (❌)
Legendary Eagle : (❌)
Legendary Eagle Master : (❌)
Supreme Master First Class : (❌)
The Global Elite : (❌)
* Türk'ler kim mi?
+ Korkusundan Çin seddi yaptırılan (Mete)
+ Avrupa'ya aman dileten (Attila)
+ 50 binle 200 bin kişilik orduyu yok eden (Alparslan)
+ 2 bin kişi ile 500 bin haçlı ordusunu Hatay'a kadar kovalayan (Kılıçarslan)
+ 40 çeriyle binlerce kişilik Çin'e karşı duran (Kürşad)
+ Gemileri karadan yürütüp çağ kapatıp çağ açan (Fatih)
+ 300 kiloluk mermiyi Ya Allah diyip kaldıran (Seyit Onbaşı)
+ Herkesin "Bitti, gitti" dediği zamanda topraklarını düşmanlardan kurtaran (Atatürk)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Tankların altına yatarak,vatan uğruna göğsünü siper ederek Darbeyi tek gecede bitiren AZİZ TÜRK HALKI.
+ Türk olmak zordur, çünkü dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha zordur çünkü, Türk ile savaşırsın.
+ Dünyada, Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz
+ Bu memleket tarihte türktü halde de türktür ve ebediyen türk kalacaktır *
Currently Offline
Last Online 39 mins ago
:)
- En nazik meselem sen ol Allah’ım. Sadece seni sevmenin derdiyle doldur beni…- Allah’ı bulan neyi kaybeder, O’nu bulmayan neyi kazanır. Allah’ı bulan her şeyi bulur, O’nu bulmayan hiçbir şey bulamaz. Bulsa da başına bela bulur.- Ya rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı, mahşerde mi biçarelerin, yoksa felahı. Mehmet Akif Ersoy- Biz yılbaşında hediye getiren Noel Baba’nın değil Miraç’tan ‘NAMAZI’ getiren Hz. Muhammed (s.a.v)’in ümmetiyiz…
- Sanma ki tesettür sadece kadına farzdır. Erkeğin tesettürü göz kapaklarındadır.- Ya İslam’da yükselirsin ya inkârda çürürsün. Yol mezarda bitmiyor, gittiğinde görürsün.- Allah’ım beni arkamdan gıybet edeceklerle değil ruhuma Fatiha okuyacaklarla muhattap et…


- Issız bir adaya düşer miyiz, yanımıza 3 şey alabilir miyiz bilmiyorum ama ıssız bir kabire düşeceğimiz ve yanımıza hiçbir şey alamayacağımız kesin.


- Allah’ım; iman ile özümüzü, hayâ ile yüzümüzü, edep ile sözümüzü, kuran ile ömrümüzü hayır eyle…

1- Allah(C.C.):
"Eşi benzeri olmayan, bütün
noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine
olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı."

2- Er-Rahmân:
"Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren,
ihsan eden."
3- Er-Rahîm:
"Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."

4- El-Melik:
"Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı
olan."
5- El-Kuddûs:
"Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan."

6- Es-Selâm:
"Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran."
7-
El-Mü'min: "Güven veren, emin
kılan, koruyan."
8-
El-Müheymin: "Her şeyi görüp
gözeten."
9- El-Azîz: "İzzet
sahibi, her şeye galip olan."
10-
El-Cebbâr: "Azamet ve kudret
sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran."
11-
El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi,
benzeri olmayan."
12- El-Hâlık:
"Yaratan, yoktan var eden."
13-
El-Bâri: "Her şeyi kusursuz ve
uyumlu yaratan."
14- El-Musavvir:
''Varlıklara şekil veren."
15-
El-Gaffâr: "Günahları örten ve
çok mağfiret eden."
16-
El-Kahhâr: "Her şeye, her
istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan."
17-
El-Vehhâb: "Karşılıksız
hibeler veren, çok fazla ihsan eden."
18-
Er-Rezzâk: "Bütün mahlükatın
rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan."
19-
El-Fettâh: "Her türlü müşkülleri
açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. "
20-
El-Alîm: "Gizli açık, geçmiş,
gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen."
21-
El-Kâbıd: "Dilediğine darlık
veren, sıkan, daraltan."
22-
El-Bâsıt: "Dilediğine bolluk
veren, açan, genişleten."
23-
El-Hâfıd: "Dereceleri
alçaltan"
24- Er-Râfi:
"Şeref verip yükselten."
25-
El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden,
izzet veren."
26- El-Müzil:
"Dilediğini zillete düşüren."
27-
Es-Semi: "Her şeyi en iyi
işiten."
28- El-Basîr:
"Gizli açık, her şeyi en iyi gören."
29-
El-Hakem: "Mutlak hakim, hakkı
batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden."
30-
El-Adl: "Mutlak adil, çok
adaletli."
31- El-Latîf: "Lütuf
ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen."
32-
El-Habîr: "Olmuş olacak her
şeyden haberdar."
33- El-Halîm:
"Cezada, acele etmeyen, yumuşak
davranan."
34- El-Azîm:
"Büyüklükte benzeri yok. Pek
yüce."
35- El-Gafûr:
"Affı, mağfireti bol."
36-
Eş-Şekûr: "Az amele, çok sevap
veren."
37- El-Aliyy: "Yüceler
yücesi, çok yüce."
38-
El-Kebîr: "Büyüklükte benzeri
yok, pek büyük."
39- El-Hafîz:
"Her şeyi koruyucu olan."
40-
El-Mukît: "Her yaratılmışın
rızkını, gıdasını veren, tayin eden."
41-
El-Hasîb: "Kulların hesabını en
iyi gören."
42- El-Celîl:
"Celal ve azamet sahibi olan."
43-
El-Kerîm: "Keremi, lütuf ve
ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden."
44-
Er-Rakib:"Her varlığı, her işi
her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan."
45- El-Mucîb: "Duaları,
istekleri kabul eden".
46-
El-Vâsi:
"Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'"
47-
El-Hakîm:
"Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan."
48-
El-Vedûd:
"Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan."

49-
El-Mecîd:
"Her türlü övgüye layık bulunan."
50-
El-Bâis:
"Ölüleri dirilten."
51-
Eş-Şehîd:
"Her zaman her yerde hazır ve nazır olan."
52-
El-Hakk: "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı
ortaya çıkaran."
53- El-Vekîl:
"Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye
ulaştıran."
54- El-Kaviyy: "Kudreti en
üstün ve hiç azalmaz."îb: "Her
varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında
tutan."
52- El-Hakk:
"Varlığı hiç değişmeden
duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran."
53-
El-Vekîl: "Kendisine tevekkül
edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran."
54-
El-Kaviyy: "Kudreti en üstün ve
hiç azalmaz."
55- El-Metîn:
"Kuvvet ve kudret kaynağı, pek
güçlü."
56- El-Veliyy:
"İnananların dostu, onları sevip
yardım eden."
57- El-Hamîd:
"Her türlü hamd ve senaya layık
olan."
58- El-Muhsî: "Yarattığı
ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen."
59-
El-Mübdi: "Maddesiz, örneksiz
yaratan."
60- El-Muîd:
''Yarattıklarını yok edip, sonra
tekrar diriltecek olan."
61-
El-Muhyî: "İhya eden, dirilten,
can veren."
62- El-Mümît: "Her
canlıya ölümü tattıran."
63-
El-Hayy: "Ezeli ve ebedi hayat
sahibi."
64- El-Kayyûm:
'Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim
olan."
65- El-Vâcid:
"Kendisinden hiçbir şey gizli
kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan."
66-
El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük,
keremi, ihsanı bol olan."
67-
El-Vâhid: "Zat, sıfat ve
fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan."
68-
Es-Samed: "Hiçbir şeye ihtiyacı
olmayan, herkesin muhtaç olduğu."
69-
El-Kâdir: "Dilediğini dilediği
gibi yaratmaya muktedir olan."
70-
El-Muktedir: "Dilediği gibi
tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi."
71-
El-Mukaddim: "Dilediğini, öne
alan, yükselten."
72-
El-Muahhir: "Dilediğini sona alan,
erteleyen, alçaltan."
73-
El-Evvel: "Ezeli olan, varlığının
başlangıcı olmayan."
74-
El-Âhir: "Ebedi olan, varlığının
sonu olmayan."
75- El-Zâhir:
"Varlığı açık, aşikar olan,
kesin delillerle bilinen. "
76-
El-Bâtın: "Akılların idrak
edemeyeceği, yüceliği gizli olan. "
77-
El-Vâlî: "Bütün kainatı idare
eden."
78- El-Müteâlî:
"Son derece yüce olan."
79-
El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol,
iyilik ve ihsan kaynağı."
80-
Et-Tevvâb: "Tevbeleri kabul edip,
günahları bağışlayan."
81-
El-Müntekim: "Zalimlerin cezasını
veren, intikam alan."
82-
El-Afüvv: "Affı çok olan,
günahları affetmeyi seven."
83-
Er-Raûf: "Çok merhametli, pek
şefkatli."
84- Mâlik-ül Mülk:
"Mülkün, her varlığın sahibi."
85-
Zül-Celâli vel ikrâm: "Celal,
azamet ve pek büyük ikram sahibi."
86-
El-Muksit: "Her işi birbirine
uygun yapan."
87- El-Câmi:
"Mahşerde her mahlükatı bir
araya toplayan."
88- El-Ganiyy:
"Her türlü zenginlik sahibi,
ihtiyacı olmayan."
89- El-Mugnî:
"Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden."
90-
El-Mâni: "Dilemediği şeye mani
olan, engelleyen."
91- Ed-Dârr:
"Elem, zarar verenleri yaratan."
92-
En-Nâfi: "Fayda veren şeyleri
yaratan."
93- En-Nûr: "Alemleri
nurlandıran, dilediğine nur veren."
94-
El-Hâdî: "Hidayet veren."
95-
El-Bedî: "Eşi ve benzeri olmayan
güzellik sahibi, eşsiz yaratan."
96-
El-Bâkî: ''Varlığının sonu
olmayan, ebedi olan."
97-
El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi
olan."
98- Er-Reşîd: "İrşada
muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren. "
99-
Es-Sabûr: "Ceza vermede ac

Recent Activity

35 hrs on record
last played on Jun 20
4.4 hrs on record
last played on Jun 20
PelEsT4d21 Jun 13 @ 3:16pm 
+rep Xprofeyşınıl
Kağan S. Jun 13 @ 11:39am 
7 gün ban hayırlı olsun hahah
TactiCool Jun 10 @ 6:24am 
Hile
ÖmeRekt Jun 10 @ 12:15am 
NEED TO LEVEL UP????
NEED TO BE FAMOUS WITH YOUR LEVEL
SEND ME REQUEST
|||||||||||||||||||||||||
VVVVVVVVVV
:RareLupGem:285gems=1set
:RareLupGem:530gems=2 set
:RareLupGem:75gems=1randomgame

https://steamcommunity.com/tradeoffer/new/?partner=374417875&token=48BO2PUG
ÖmeRekt Jun 9 @ 9:57pm 
NEED TO LEVEL UP????
NEED TO BE FAMOUS WITH YOUR LEVEL
SEND ME REQUEST
|||||||||||||||||||||||||
VVVVVVVVVV
:RareLupGem:285gems=1set
:RareLupGem:530gems=2 set
ÖmeRekt Jun 9 @ 9:56pm 
NEED TO LEVEL UP????
NEED TO BE FAMOUS WITH YOUR LEVEL
SEND ME REQUEST
|||||||||||||||||||||||||
VVVVVVVVVV
:RareLupGem:285gems=1set
:RareLupGem:530gems=2 set