76561198332662952
 
โปรไฟล์นี้เป็นโปรไฟล์ส่วนตัว
 
เกมแบน 1 ครั้ง ในบันทึก | ข้อมูล
56 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกแบนครั้งล่าสุด