DeepMystical
Narva, Estonia
 
 
♫ No Cry -Luxor Lusia Chebotina ♫⠀⠀⠀⠀
───────⚪───────────────────────────────────
⠀▐▐ ⠀►▏ ⠀⠀──○─ 🔊 ⠀₁:₂₅ / ₃:₅₀
Currently Offline

Recent Activity

599 hrs on record
last played on Jul 10
3,368 hrs on record
last played on Jun 18
63 hrs on record
last played on Jun 3
–¦– ❤ Dec 27, 2022 @ 2:19pm 
e.s reis
–¦– ❤ Dec 27, 2022 @ 2:18pm 
iyi oyuncu salaklarla girmese yükselir gg.
76561199184845504 Jan 22, 2022 @ 2:00pm 
Sup! lets play CSGO💓
🟨⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🟨
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ɴᴏᴡ ᴘʟᴀʏɪɴɢ : ʙ ʏᴏᴜɴɢ - ʀɪᴅᴇ ꜰᴏʀ ᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ▬▬◙▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀◂◂  ►   ▐ ▌  ◼   ▸▸
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʳʷ   ᵖˡᵃʸ  ᵖᵃᵘˢᵉ  ˢᵗᵒᵖ   ᶠᶠ
NiKo Oct 4, 2021 @ 4:59pm 
gg
blak3 Mar 31, 2020 @ 7:03pm 
+rep kebabke
Samet Mar 8, 2020 @ 11:22am 
+rep oynuyorsun bu oyunu gral :)