Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
22 από 40 (55%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Φεβ στις 6:10

You Made It!

Survive 10 days in a single Survival Mode game.
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Δεκ 2018 στις 9:54

Night Walker

Survive an entire Night outside (single game).
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιαν στις 11:40

Beneath a Starry Sky

Survive 3 consecutive Nights outside (single game).
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Ιαν στις 4:39

It was THIS Big!

Catch a fish weighing over 5kg (11 lbs).
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιουν 2018 στις 8:08

Natural Healer

Heal yourself using all types of natural medicines (single game).
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2018 στις 12:50

The First of Many

Survive 1 day in a single Survival Mode game.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Φεβ στις 13:14

Skilled Survivor

Get all skills to level 5 in a single Survival Mode game.
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Ιαν στις 8:48

Face the Impossible

Survive one day on Interloper difficulty.
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Φεβ στις 6:10

Don't Starve

Keep calorie store above zero for 10 days.
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Μαρ στις 14:46

Resolute Outfitter

Fill all clothing slots with 100% condition gear.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Φεβ στις 10:16

Timberwolf Mountain

Climb to the top of Timberwolf Mountain.
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Φεβ στις 12:15

Deep Forest

Keep a campfire burning for 3 days.
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2018 στις 2:18

Your Journey Begins

Escape the ravine after your crash.
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2018 στις 9:01

Paradise Lost

Make your way to Milton.
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιουν 2018 στις 2:03

The Long Winter

Prepare Grey Mother for Winter.
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιουν 2018 στις 8:33

Losing a Child is Like...

Complete Lily's Story.
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιουν 2018 στις 9:40

Leaving the Old World Behind

Leave Milton. Complete Episode One.
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιουν 2018 στις 5:39

The Old Trapper

Bring Jeremiah back from near death.
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουλ 2018 στις 10:04

Lights in the Sky

Survive the first Aurora event.
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Δεκ 2018 στις 18:15

Freight-Train of Hate & Hunger

Kill the Old Bear.
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2018 στις 11:46

You'll Be With Her Soon

Leave Mystery Lake. Complete Episode Two.
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Φεβ στις 4:42

Cache Mastery

Find all hidden caches in Episode One and Episode Two.Ready for when the SHTF!

Survive 50 days in a single Survival Mode game.
40 / 50

Exploration Game

Visit every interior location in both Mystery Lake and Coastal Highway (single game).

Waste Not, Want Not

Harvest 10 Complete Deer Carcasses (single game).
1 / 10

Silent Hunter

Survive the first 50 days without firing any firearms (single game).
5 / 50

Pacifist

Survive the first 25 days without killing anything (single game).
5 / 25

Wrapped in Furs

Sleep in a Bearskin Bedroll while wearing a Wolfskin Coat, Deerskin Boots, and Rabbitskin Mittens.

Living Off the Land

Survive 25 consecutive full days only consuming calories harvested from wild plants and animals (single game).
1 / 25

Happy Harvester

Harvest 25 of each kind of plant (single game).

Centurion

Survive 100 days in a single Survival Mode game.
40 / 100

The Will to Live

Survive 500 days in a single Survival Mode game.
40 / 500

Stone-Age Sniper

Stun a rabbit with a rock from over 25 meters (80 feet) away.

Faithful Cartographer

Map all named locations in Survival Mode.

Penitent Scholar

Complete all Research books.

Desolation Point

Craft a full set of improvised Tools.

Challenge Mastery

Complete every Challenge.
+3

3 κρυφά επιτεύγματα απομένουν

Οι λεπτομέρειες για κάθε επίτευγμα θα αποκαλυφθούν μόλις ξεκλειδωθούν