เลเวล 37 XP 9,141
59 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 38
เหรียญตรา