Úroveň 37 XP 9,141
59 XP pro dosažení 38. úrovně
Odznaky